Digibron.nl

R'dam wil praten over havenplannen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 13 november 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester en Wethouders van Rotterdam willen op korte termijn met de sociale partners praten over de plannen die de gemeente voor de haven heeft, zoals neergelegd in het Havenplan 2010.

Het college heeft de Havenondernemersvereniging SVZ, de werkgeversvereniging SVZ en de Vervoersbonden van FNV en CNV daarom uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Het college wil tijdens het overleg onder meer praten over toekomstige investeringen in de haven en werkgelegenheid. Het meent dat het voor versterking en verbreding van de hayen noodzakelijk is dat de overheid en de sociale partners gezamenlijk optrekken.

Eerder heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor het op gang brengen van „een constructieve dialoog tussen en met de sociale partners". De raad reageerde daarmee op eerdere uitlatingen van burgemeester Peper. Die had gepleit voor een soort permanent overleg tussen gemeente en sociale partners, teneinde onrust in de haven zoals afgelopen zomer te voorkomen.

De uitnodiging van het college komt op een moment dat CNV-bestuurder C. van der Knaap in het bondsblad met het voorstel komt een platform te vormen met sociale partners en de gemeente.