Digibron.nl

Eerste paal voor windtunnel

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 2 juli 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

VOLLENHOVE — Minister Westerterp van Verkeer en waterstaat en de Westduitse minister van Wetenschappelijk onderzoek en technologie Matthoefer hebben donderdagmiddag in de Noord-Oostpolder gezamenlijk meegeholpen aan het slaan van een eerste paal voor een windtunnelproject.

Met een aantal vooraanstaande medewerkers was de Duitse minister daartoe donderdagochtend vroeg in een Jetstar toestel uit Bonn naar Schiphol gevlogen. Daar werd hij opgevangen door minister Westerterp, die samen met hem per auto de rit naar de Noord-Oostpolder maakte.

Vlakbij Vollenhove is daar sinds 1956 een afdeling gevestigd van het nationaal lucht- en ruimtevaartlaborato-^ rium. Op een open stuk weiland wordt thans met gezamenlijke Duits-Nederlandse krachtsinspanning begonnen met de bouw van een lage snelheidswindtunnel.

De bouw en de exploitatie daarvan zijn in handen gelegd van het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) en de DFVLR (Deutsche Forschung- und Versuchsanstalt fur LuftundRaumfahrt).

Met de bouw van deze windtunnel, die tot de grootste en modernste ter wereld zal behoren, aldus het ministerie van Verkeer en waterstaat, zal binnenkort worden begonnen. Eind 1979 hoopt men het project gereed te hebben. De totale bouwkosten belopen ongeveer 80 miljoen gulden. De installatie zal direct permanent werk bieden aan 50 man zeer gespecialiseerd personeel, Duitsers en Nederlanders.

Dat de tunnel wordt gebouwd voor proefnemingen met het gedrag van vliegtuigen bij lage snelheden vindt zijn oorzaak in het feit dat - naar men verwacht - de ontwikkelingen in de luchtvaart in de komende jaren vooral gericht zal zijn op vergroting van de veiligheid bij start en landing, verbetering van de vliegtuigeconomie, bijvoorbeeld door lager brandstofverbruik en op vermindering van de geluidshinder. Dit betekent dat het accent meer en meer zal komen te liggen op goede lage snelheidseigenschappen van het vliegtuig.