Digibron.nl

Groot verloop

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 24 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 23 (Onbekend)

werving in mijn portefeuille. Vervolgens ben ik afdelingsvoorzitter geworden. Dat heb ik een dik jaar gedaan. Daarna ben ik voorzitter geworden van het district Zuid-Holland. Dat heb ik ook een jaar gedaan. Sinds vorig jaar zat ik in het hoofdbestuur als vice-voorzitter. Het is al met al redelijk snel gegaan", constateert hij met genoegen.

Toch is volgens hem een bliksemcarrière binnen een jongerenorganisatie niet uitzonderlijk: „Het verloop is vrij groot. Mensen steken over het algemeen heel veel tijd in de organisatie. Bestuurders zijn soms wel twintig a dertig uur per week met de JOVD bezig. Zij doen dat graag, maar houden dat natuurlijk geen vier of vijf jaar vol. Veel van onze leden zitten nog op school, studeren of hebben al een volledige baan. De meesten blijven niet langer dan twee jaar op hun post".

Cor Schagen schat het aantal leden van de liberale jongerenorganisatie op 3500. „Ik meen dat we daarmee nog steeds de grootste van de politieke jongerenorganisaties zijn. We zijn zeker de oudste. We bestaan sinds 1949 en hebben dus al een heel lange traditie. Het is een bont gezelschap. We hebben naar buiten toe een beetje het image van een ballenclub; erg studentikoos. En inderdaad, zulke leden zijn er ook. Maar op een congres merk je pas goed hoe groot de diversiteit is. Wij hebben mensen met zeer verschillende achtergronden. Zij voelen zich allemaal op een of andere manier verbonden met het liberalisme". De nieuwe voorzitter van de JOVD heeft er een hekel aan als zijn organisatie wordt bestempeld als de jongerenorganisatie van de VVD. „De JOVD is een onafhankelijke organisatie. Er zijn binnen de JOVD grote verschillen in politieke voorkeur. Dat was vroeger ook al zo. Dr. H. J. Roethof, oud-PvdA-kamerlid. is vroeger voorzitter van onze club geweest. Hetzelfde geldt voor drs. E. Nypels, kamerlid voor D66. Naar schatting heeft 70 procent van de JOVD-leden een uitgesproken politieke voorkeur voor de VVD. Anderen voelen zich meer aangetrokken tot D66. En dan zijn er natuurlijk nog heel wat jongeren die nog niet voor een politieke partij hebben gekozen", legt hij uit. mensen met veel ervaring. Die ervaring is natuurlijk heel belangrijk, maar ik denk dat het hoog tijd is dat ook jongere partijleden de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen".

De VVD is als partij berucht vanwege de interne onrust die van tijd tot tijd de kop opsteekt. Is de JOVD in dit opzicht een afspiegeling van de VVD? Cor Schagen schudt ontkennend zijn hoofd. „Nee, in dat opzicht niet. Of eigenlijk... • Twee dingen: ja, het is vaak erg onrustig binnen de JOVD. Jongeren willen alles snel. Een verandering moet het liefst gisteren doorgevoerd zijn. In die zin willen er nog weleens fikse zakelijke ruzies ontstaan. Ik denk ook niet dat dat erg is. Wij zijn ook hard voor elkaar. Zakelijk kunnen verschillen hoog oplopen. Daarna is het ook zo weer over. Het gebeurt zelden dat confrontaties in het persoonlijke vlak worden getrokken".

„Daar heb je dan eigenlijk gelijk het grote verschil met de onrust in de VVD", vervolgt hij. „Daar is de strijd vaak juist wel heel persoonlijk. De JOVD vindt dat de VVD daaraan een einde moet maken. VVD'ers moeten heren, van wie de oudsten de leeftijd der zeer sterken hebben bereikt.