Digibron.nl

Lektuur waarvan gebruik werd gemaakt

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zondag 1 juni 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 22

J. Hovius:
Het toezicht op de dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen.
Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de theologische hogeschool der christelijke gereformeerde kerken te Apeldoorn, op 16 september 1954.
Uitgave: Firma Weissenbach & Zoon, Sneek.

W. Kremer:
Priesterlijke Prediking.
Uitgave: Uitgeverij Ton Bolland b.v., Amsterdam 1976.

J.H. Velema:
De praktijk van „Het toezicht op de dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen”.
Artikel in Ambtelijk Contact, 1968.

W.A. Wiersinga:
Waak over mijn huis.
Uitgave: D.A. Daamens’ Uitgeversmaatschappij N.V. te ’s-Gravenhage, 1845.

Ph.J. Huijser:
De ouderling en de prediking.
Uitgave: J.H. Kok N. V. te Kampen, 1959.

K. Dijk o.a.:
Handboek voor de ouderling.
Uitgave: Uitgeverij Van Keulen, Delft, 1952.

K. Dijk:
De dienst der prediking.
Uitgave: J.H. Kok N. V., Kampen, 1955.

T. Hoekstra:
Gereformeerde Homiletiek.
Uitgave: Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.

W.H. Velema:
Dictaten Homiletiek.
(onuitgegeven).