Digibron.nl

GEEN AMBTSWONING BIJ CATSBUIS

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 13 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

DEN HAAG — Gedeputeerde Staten van _Zuid-Holland vinden het onjuist dat~de Haagse gemeenteraad in het bestemmingsplan voor het park Zorgvliet ruimte heeft gereserveerd voor een nieuwe ambtswoning voor een minister-president naast het Catshuis.

G. S. hebben hun goedkeuring aan dit onderdeel van het bestemmingsplan onthouden. Zij vinden deze beatemminig dn sitirijd met de strekking van het bestemmingsplan om Zorgvliet als natuurgebied te besdierimen. „Gevreesd moet worden dat deze bestemming de natuurwetenschappelijke, de landschappelijke en de recreatieve waarden van een deel van dit park zal aantasten", aldus de motivering van G.S. De Haagse gemeenteraad kan bij de Kroon tegen het besluit van G.S. in beroep gaan.