Digibron.nl

Rechter akkoord met ontslag leiders de Dreef

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 4 februari 1992
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

ZWOLLE (ANP) - De ontslagaanvraag die de Dr. Wouter Lourens Slot Stichting voor de zes groepsleiders van het justitiële opvanghuis voor jongeren de Dreef in Wapenveld had aangevraagd, is door de kantonrechter in Zwolle ingewilligd.

De Stichting moet de zes werknemers bedragen van 6000 tot 35.000 gulden uitbetalen, al naar gelang de duur van het dienstverband, de leeftijd van betrokkenen en de hoogte van het brutosalaris.

Op deze gebruikelijke berekening -de zogenaamde "kantonrechterformule"- is een belangrijke vermindering toegepast, omdat het ontstaan van het conflict voor een belangrijk deel aan de gedragingen van verweerders (de groepsleiders) moet worden toegerekend. Dat aspect weegt zwaarder dan het handelen of nalaten van verzoekster, waaraan het voortbestaan van het conflict deels moet worden toegeschreven, aldus de beschikking van kantonrechter mr. J. A. O. M. van Aerde.

Het Stichtingsbestuur had om ontbinding van de arbeidsovereenkomsten met de zes groepsleiders gevraagd, omdat het vond dat de verhoudingen verstoord waren na een tv-uitzending van de AVRO in september vorig jaar. Hierin hadden de zes gewag gemaakt van structurele mishandelingen ten aanzien van de op de Dreef geplaatste pupillen.

Geen basis meer

In zijn beschikking zegt Van Aerde dat inmiddels zeker is dat voor terugkeer van de zes geen basis is. Een van de groepsleiders, G. Kuper, wordt met name verweten dat hij direct na de vorige uitspraak van 8 november -toen de kantonrechter een ontslag nog afwees- uitlatingen in de pers heeft gedaan die de tegenwind nog verder hebben aangewakkerd. Kuper zei onder meer: „De Dreef is ongelooflijk arrogant geworden" en „Drie afdelingshoofden vormen de motor van de (structurele) mishandelingen".

Fouten

Van Aerde verwijt overigens beide partijen fouten te hebben gemaakt. Hij wijst erop dat het bestuur zich heeft aangesloten bij de houding van het overige personeel, dat onder geen voorwaarde de verhoudingen wilde herstellen. Dit zonder enige mogelijkheid te hebben onderzocht of te hebben benut om die houding te beïnvloeden.

Tegen de beschikking van de kantonrechter is geen beroep mogelijk. Alleen de aanvrager, de Dr. Wouter Lourens Slot Stichting, heeft nog drie weken de tijd af te zien van haar ontbindingsverzoek. Zo niet, dan geldt als datum van ingang 2 maart 1992.