Digibron.nl

Schemering

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


De bekering van een zondaar wordt niet geheel en al in één ogenblik gewrocht, maar in voortgang van tijd en in zekere mate en trappen. Nu, een mens is dan in de eerste trap van zijn bekering, wanneer de Heilige Geest door het middel van het Woord hem aanblaast met enige geestelijke bewegingen, en Hij aanvangt de inwendige krachten, van zijn ziel te wederbaren en te vernieuwen. En hij kan in dit geval zeer bekwaam vergeleken worden bij de nacht, in de eerste schemering van de dag, waarin, hoewel de duistemiis blijft, en in grootheid meerder is dan het licht, zo heeft toch de zon reeds enige lichtstralen in de lucht gezonden; waarom wij het noemen het aanbreken van de dag. Nu dan, het eigen stuk dat ik leer, is dit, dat een mens in dit ogenblik en in deze staat (wanneer God nog slechts zekere beginselen van ware bekering in zijn hart gelegd heeft) .is een waar kind van God: en dat niet alleen in het eeuwige voornemen Gods, zoals de uitverkorenen zijn, maar metterdaad door dadelijke aanneming.
William Perkins