Digibron.nl

MiinflJster niet akkoord met aimexatiie van Waimsveid

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 19 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

Minister De Gaay Fortman van binnenlandse zaken heeft het gemeentebestuur van Zutphen schriftelijk medegedeeld dat de pogingen om het dorp Wamsveld te annexeren door hem niet worden geaccepteerd. Eenzelfde poging om het industrieterrein van de gemeente Zutphen uitbreiding te geven op grond van de gemeente Gorssel wordt door de minister a-is niet noodzakelijk bestempeld.