Digibron.nl

Kruisdragers

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 14 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


Hoe zou de hemel uw rustplaats zijn, zo gij op aarde niet verontrust werd? Hoe zou God de tranen van uw ogen in de hemel kunnen afwissen, zo gij ze op aarde niet had geschreid? Ge zoudt graag vrij van ellende willen zijn; ge zoekt de hemel op aarde. Maar, als ge naar de hemel wilt gaan, dat betekent de rechte weg: te zeilen langs de hel. Indien gij aan Christus' Tafel wilt zitten in Zijn Kroninkrijk, dan moet ge met Hem zijn in Zijn verzoekingen. Ge zijt als Gods koren, daarom moet ge onder de vlegel door, in de wan, onder de molensteen, en de oven in, voorat ge Gods brood kunt worden. Ge zijt één van Christus' lammeren. Verwacht daarom geschoten te zullen worden en het bloedige mes de hele dag aan uw keel te hebben. Indien ge een marktschaap waart, aangevoerd om verkocht te worden, dan zoudt ge op stal gezet en in een vette weide gehouden worden. Maar ge zijt voor Gods eigen gebruik. Daarom moet ge op de kale gemeenteweide grazen en dan hebt ge aan stormen, tempeesten, satans beten, 's werelds wonden, verachting van het geweten en kwellingen des vleses het hoofd te bieden. Doch in deze uw ellende wil ik een Simon van Cyrene voor u zijn, om uw kruis te helpen dragen.
William Perkins. („Vertroostingen voor benauwde consciënties").