Digibron.nl

Verdeeldheid over uitbreiding Schiphol

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 1 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

AMSTERDAM (ANP) - Het college van B en W van Amsterdam staat positief tegenover de verdere uitbreiding van de Luchthaven Schiphol, maar stelt daaraan wel een aantal 'harde' voorwaarden. B en W van Aalsmeer wijzen de plannen echter af en vragen de provincie Noord-Holland het "Plan van Aanpak voor Schiphol" niet te ondertekenen. Dat hebben de beide gemeenten gisterochtend bekendgemaakt.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Amsterdam zullen zich definitief uitspreken over de plannen op respectievelijk 18 en 20 februari. De provincie Noord-Holland moet zich op 28 februari definitief uitspreken over het Plan van Aanpak. Het plan voorziet in een milieuvriendelijke groei van de luchthaven, inclusief de aanleg van een vijfde baan.

Volgens Amsterdam is met het conceptplan „een redelijk evenwicht" gevonden tussen economie en milieu. Op een aantal punten wil de hoofdstad echter een nadere invulling. Zo zou elke twee jaar „de vinger aan de pols" moeten worden gelégd om na te gaan of de verbetering van het mileu zich op de verwachte manier ontwikkelt.

Verder zou er een 'geluidsaccountant' moeten komen die de boeken controleert op afwijkingen in de vliegprocedures. Deze afwijkingen kunnen namelijk voor veel geluidsoverlast zorgen in woongebieden die volgens het plan juist ontzien moeten worden.

Bovendien wil Amsterdam geen woningbouw meer binnen de zogeheten 35-KE-contouren. In deze norm is onder meer de geluidsbelasting voor bepaalde gebieden verwerkt. De huidige grens bedraagt 35 KE (=kosten eenheden).

B en W in Amsterdam willen ook dat minister Alders van VROM nagaat of andere sectoren uit het bedrijfsleven bereid zijn een deel van hun milieuruimte in te leveren om de groei van Schiphol mogelijk te maken. Op die manier zou de luchtkwalitiet nog wat verbeterd kunnen worden.

Verder wil de hoofdstad dat reizigers met bestemmingen als Parijs en Frankfort gestimuleerd worden in de toekomst gebruik te maken van de hoge-snelheidstrein TGV. Het wordt daarom van wezenlijk belang geacht dat de spoorwegen als volwaardige partner worden betrokken in de plannen voor Schiphol, aldus Amsterdam.

Aalsmeer wijst de plannen af omdat de milieudoelstelling niet wordt gehaald en de voorgestelde milieumaatregelen onvoldoende garanties bieden om de gemeente te, beschermen tegen overlast. B en W van Aalsmeer zeggen tot dit standpunt gekomen te zijn na adviezen van onder meer TNO.

Op basis van deze adviezen zou de Aalsmeerderbaan gedurende een langere periode in de avond en nacht (21.00 -07.00 uur) gesloten moeten worden. Bovendien zouden veel meer woningen moeten worden geïsoleerd.

Voor Aalsmeer is in de plannen verder onduidelijk wat de milieu-effecten zijn van het weg- en railvervoer naar Schiphol. Bij een groei van de luchthaven zal dit vervoer namelijk steeds meer toenemen.

In de Intergrale Milieueffecten Rapportage zouden niet alleen de effecten voor de geluidshinder, maar ook de luchtverontreiniging moeten worden opgenomen. Volgens Aalsmeer zou het TNO-advies onder meer wijzen op de aanleg van een tweede terminal om te voorkomen dat vliegtuigen te lange afstanden moeten taxiën bij de aanleg van een vijfde baan.