Digibron.nl

Geen ruimte

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 25 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 17 (In de Regio)

Een aansluiting van Nederland op het' HSL-net moet er volgens voorstanders komen omdat de Randstad profijt zal hebben van een snelle verbinding met steden als Brussel, Parijs, Londen, Keulen en straks misschien ook Berlijn. Ook minster Maij-Weggen is voorstander van het binnenhalen van de HSL.

Gevreesd wordt dat Nederland de 'achterbuurt' van Europa wordt als de aansluiting op het HSL-net niet doorgaat. De groei en bloei van Schiphol zou in gevaar komen en Rotterdam zou zijn positie als belangrijkste Europese in- en doorvoerhaven op het spel zetten. Internationale bedrijven hechten veel waarde aan een goede verbinding met de diverse Europese metropolen. Vooral voor nieuwkomers uit Japan en de VS wordt bij de keuze van de vestigingsplaats van hun onderneming nadrukkelijk gekeken naar de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie.

Variant B zorgde voor hevige schrik in Leiderdorp. Nog maar net was het dreigende gevaar van verbreding van de A-4 tijdelijk afgewend, of de zoete rust werd opnieuw bedreigd. De Belangenvereniging A-4 was opgericht om van leer te trekken tegen verdubbeling van de vierbaansrijksweg. Mede door de acties van de vereniging besloot de minister eerst maar eens een milieu-effectenrapportage (MER) te laten uitvoeren. Dat duurt minstens drie jaar, dus zo lang kregen de Leiderdorpers respijt.

Tijdens een hoorzitting over de A4 in april 1990 informeerde de belangenvereniging echter naar het waarheidsgehalte van de geruchten dat de HSL zich mogelijk een weg zou banen door de bebouwde kom van Leiderdorp. „Rijkswaterstaat zei toen: „Nee hoor, dat staat nog ver van ons bed. Drie maanden later kreeg de gemeente Leiderdorp te horen dat een halfjaar later de tracénota zou verschijnen. Daaraan was al langer gewerkt, dus die mededeling op de hoorzitting klopte helemaal niet. U begrijpt dat het vertrouwen in Rijkswaterstaat sindsdien ver zoek is".

„Rijkswaterstaat zegt dat de HSL het verkeer op de A-4 zal beïnvloeden, maar dat effect is minimaal. Er zouden 800 auto's minder langskomen, maar het zijn er momenteel 75.000, dus dat maakt geen fluit uit. Het is je reinste waanzin.

Rijkswaterstaat beweert dat de aanleg van de HSL 1,3 miljard gaat kosten, maar dat is flauwekul, dat wordt veel meer. Mensen van Rijkswaterstaat hebben Èinnenskamers al toegegeven dat ze rekening houden niet het dubbele. Je krijgt dus een soort Stopera-effect.

Nog een reden om voor het bestaande traject te kiezen: in het kader van Rail 21 (verbetering van de spoorinfrastructuur) is al een miljard in verbetering van het bestaande traject geïnvesteerd. Dit is mede gedaan met het oog op de komst van de HSL, omdat die, ongeacht welk tracé gekozen wordt, toch de eerste jaren gebruik zal moeten maken van de rails die er al liggen. Na de aanleg is er de exploitatie.

„En waar moeten de nieuwe huizen gebouwd worden? Leiden is vol, Oegstgeest is vol. Warmond is vol en Leiderdorp zelf is ook bijna vol. Het gemeentebestuur zegt ook: „Rijkswaterstaat moet maar vertellen waar de