Digibron.nl

Natuurfilmpjes

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10 (Achtergrond)

woordelijkheden in de Golfooriog. „Turkije wordt bedreigd door een Iraakse aanval met biologische en chemische wapens die Duitse bedrijven aan Bagdad hebben geleverd".

Inmiddels zijn in Turkije demonstraties tegen de Golfoorlog uiteengejaagd door de politie. Er geldt omwille van de staatsveiligheid een stakingsverbod. Een golf van kleinere bomaanslagen echode door Istanboel en Ankara en heeft vooral auto's en gebouwen beschadigd. Hiervoor was de verboden links-revolutionaire organisatie Dev Sol verantwoordelijk, die twee weken geleden ook een Amerikaan om het leven bracht die op de basis Ingirlik werkte. En verrassend mogen de Koerden ineens weer in het openbaar hun eigen taal spreken.

Gevechtsvliegtuigen en raketinstallaties uit Nederland, Duitsland, België en Italië demonstreren dat de NAVO ernst maakt met de verdediging van het bondgenootschap. Beschut onder de NAVO-paraplu volvoert Özal zijn politiek, waarvan hij de militaire kanten bij voorkeur verzwijgt. Dat begon al in de eerste week van de Golfoorlog toen CNN berichtte over de bombardementsvluchten vanaf Injirlik. De Turkse staatstelevisie onderbrak het Amerikaanse nieuws en zond in plaats daarvan natuurfilmpjes uit.

Ozal drong bij journalisten aan' op grote voorzichtigheid in militaire zaken en vroeg hen af te zien van het noemen van aantallen en eenheden van de strijdkrachten die worden ingezet. Turkse woordvoerders probeerden de operaties nog steeds te ontkennen en verborgen te houden toen dat nieuws al wereldwijd door de media was verspreid. „Er zijn zaken waar je zelfs privé niet over praat. Dit is er een van", aldus een Turkse zegsman. gen, bommenlast en andere bewapening en de tijd tussen vertrek en aankomst.

Er is het zuidoosten wel een Allied Press Information Centre (APIC) bij het rakettenpark in Diyarbakir -„een van de best beveiligde vliegvelden van de NAVO", aldus de baas van de Nederlandse luchtmacht, luitenant-generaal W. Louwerse-, maar daar stelt de Turkse kolonel Halil Kalayci alles in het werk om journalisten te ontmoedigen. De kolonel verstaat zich alleen met verslaggevers die hem een perskaart, twee pasfoto's, een verklaring van hun werkgever, de naam van vader en moeder en als het kan ook nog een aanbevelingsbrief van Hare Majesteits ambassadeur.

En dan nog onderhoudt de kolonel alleen schriftelijke contacten. Wie iets te vragen heeft, schrijft dat op en wacht tot kolonel Kalayci een nietszeggend antwoord heeft bedacht. Heeft het Turkse leger doodskisten besteld voor slachtoffers in z'n gelederen? „Je kunt een Turkse soldaat niet demoraliseren. De dood op het slagveld is voor een Turkse soldaat een groot goed". .• jjf^f "