Digibron.nl

NG-Sendingkerk breekt definitief met GOR

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 5 oktober 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

KAAPSTAD - De Zuidafrikaanse NG-Sendingkerk (NGSK) heeft definitief gebroken met de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). De synode van de vroegere kerk voor kleurlingen nam dit besluit woensdagavond na een vluchtige discussie. Daarbij werd —ondanks de verwarring die hierover ontstond— niet gecontroleeerd of de vereiste twee derde meerderheid van stemmen bereikt was.

De voorzitter van de GOR, de Amerikaan ds. Clarence Boomsma, had de indruk dat de beslissing „er doorgedrukt" werd. Hij toonde zich „diep geschokt" door het besluit. Boomsma had eerder deze week een dringende oproep gedaan om de GOR niet te verlaten. Het vertrek van de Sendingkerk zou wel eens het einde kunnen betekenen van de kleine oecumenische organisatie, waarbij ook de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn aangesloten, maar waarvan de Christelijke Gereformeerde Kerken ook al het lidmaatschap hebben opgezegd. De blanke NG-Kerk is wel lid, maar de Zuidafrikaanse Doppers verlieten de Raad ook. Het aantal GOR-lidkerken is met het vertrek van de Sendingkerk gekomen op 29.

Onzin

Synodemoderator dr. Nic Apollis, die verleden week het vertrek al aankondigde, wees nog eens op de hoge kosten die voor zijn kerk verbonden zijn aan het GOR-lidmaatschap. De breuk met de GOR was volgens hem ook noodzakelijk, omdat deze Raad -volgens hem— afwijzend staat tegenover de Belijdenis van Belhar, waarin de Sendingkerk stelling neemt tegen apartheid.

Boomsma meldde desgevraagd dat over de kwestie van het geld overleg mogelijk zou zijn geweest, als de Sendingkerk daar tenminste om gevraagd had. Apollis' verwijzing naar de Bélharbelijdenis noemde hij „onzin", omdat de besprekingen over dit geschrift binnen de GOR nog lang niet afgerond zijn.