Digibron.nl

NUNSPEET

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 30 oktober 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

stuur van Nunspeet is teruggekomen op zijn voorstel om de controleuse via bezuinigingen te ontslaan, nadat vier van de zes raadsfracties hun ongenoegen hadden uitgesproken over het voorgenomen ontslag. De Vereniging Gemeentebelangen is voorstander van het ontslag, de SGP beraadt zich nog, CDA, RPF, PvdA en VVD zijn tegen de opheffing van de post.

De gemeente Nunspeet wordt momenteel geconfronteerd met bezuinigingen ter grootte van 360.000 gulden. De Vereniging Gemeentebelangen, de grootste politieke partij, stelde daarom voor om onder andere te bezuinigen op de hondencontrole. Aanvankelijk stelde een meerderheid van de raad zich achter dit standpunt. A. Meijer nam als enige wethouder een minderheidsstandpunt in. Na de reacties uit de raad stelt het college nu voor de post niet weg te bezuini

Volgende week vrijdag vergadert de raad over het conflict. Op voorhand is onduidelijk wat de uitkomst hiervan zal zijn.