Digibron.nl

Belangstelling voor deelname was groot

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 mei 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerk en onderwijs)

DEN HAAG — De belangstelling aan het activeringsplan nieuw basisonderwijs deel te nemen, was groter dan kon worden gehonoreerd. Het maximum van honderd combinaties is aangewezen. Er hadden zich 245 combinaties aangediend.

Ons land telt zo'n 15.000 scholen voor kleuter- en lager onderwijs. Hiervan meldden zich 512 scholen aan voor het activeringsplan: 261 kleuterscholen, 248 gewone lagere scholen en 3 scholen voor buitengewoon onderwijs. Voor bijna de helft kwamen de aanmeldingen van openbare scholen. Deze scholen tellen minder dan de helft van de scholieren.die op de bijzondere scholen zetten.

Verdeling

Voor de verdeling heeft het ministerie van onderwijs en wetenschappen kennelijk rekening gehouden met de belangstelling.

Van de 100 toewijzingen zijn er 48 combinaties van openbare scholen. De toegewezen aanvragen betreffen 106 kleuterscholen, 101 gewone lagere scholen en 1 lom-school.

De overgrote meerderheid van de combinaties, nl. 92, wordt gevormd door die van één kleuterschool met één lagere school. Dan zijn er nog zes combinaties van twee kleuterscholen en één lagere school, één combinatie van één kleuterschool en twee lagere scholen en één combinatie van één kleuter-, één lagere en één lom-school.

De commissie voor het nieuwe basisonderwijs had voorgesteld in het proefjaar-77/78 ten hoogste 100 combinaties aan het plan mee te laten doen. In het plan gaat het §f om ervaringen voor velen beschikbaar te krijgen. Aansluiting wordt gezocht bij bestaande ontwikke•lingen op de scholen.

-- Geactiveerd wordt het werk in de scholen dat gericht is op meer creativiteit bij leerlingen en leerkrachten en op het vormgeven van individualisering en differentiatie. Nadien wordt bekeken of en hoe andere scholen van de ervaringen kunnen profiteren.