Digibron.nl

Kritiek jongeren

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 12 augustus 1994
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

(Vervolg van voorpagina)

De liberale jongerenorganisatie JOVD vindt dat het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, althans voor zover dat nu bekend is, eerder een grijze dan een paarse uitstraling heeft. De liberale voorman Bolkestein wordt verweten dat hy wel erg „solistisch" en „autoritair" optreedt en de jongerenorganisatie vraagt de VVD-fractie dan ook uitdrukkelijk zich goed te weren en het concept-akkoord op dit punt stevig te amenderen.

Ook de jongerenorganisatie van de PvdA maakt zich zorgen over de manier vraarop de paarse coalitie tot stand komt. De sociaal-democratische jongeren delen de mening van de JOVD, dat de achterban veel te weinig bij de formatie betrokken is geweest. De Jonge Socialisten willen daarom een „referendum" onder alle PvdA-leden.

Volgens de JOVD is wat de drie onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 met elkaar hebben bekokstoofd een grote bezuinigingsgolf die weinig met een vernieuwende, paarse ideologie te maken heeft. Als voorbeeld noemt de organisatie de bezuiniging op de studiefinanciering, die toch niet meer is dan een „kortzichtig snijden". Volgens voorzitter Arjan Toor komt er wel erg weinig terecht van het paarse idee om meer uit te gaan van het individu en van de persoonlijke vrijheid. „Zo hebben we de aankondiging van een debat over euthanasie gemist en ook over een liberalisering van de omroepen wordt niets gemeld".

Aanhoudend verzet

Het verzet van de studentenorganisaties LSVb en ISO tegen de paarse plannen met het hoger en universitair onderwijs is nog niet geluwd. De plannen moeten weliswaar nog concreet ingevuld worden door de nieuwe minister van onderwijs, maar de studenten zijn daar niet gerust op. De organisaties hebben vanmoi;gen een gemeenschappelijke verklaring aangeboden aan de onderwijsspecialisten van PvdA, VVD en D66. Voorzitter Kysia Hekster van de LSVb, die het initiatief voor de verklaring nam, spreekt van een unieke gebeurtenis omdat de betrokken oi:ganisaties nooit eerder zo eensgezind zijn opgetreden.