Digibron.nl

Leger

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 18 oktober 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

„Wij zijn zeer bezorgd over mogelijke aanslagen op legerdepots in verschillende delen van het land. Uit rapporten van inlichtingendiensten blijkt dat een aantal tegen de regering gekante groe-. peringen van plan zijn militaire voorraden te vernietigen en in Ssngkok brand te stichten in een legerdepot", aldus een woordvoerder van de Nationale Raad, die momenteel het bewind in handen heeft.

üit welingelichte bronnen is echter vernomen dat de Nationale Raad zich meer zorgen maakt over mogelijke tegen de regering gerichte ondernemingen van ontevreden legerofficieren dan over geweld van links.

Een aantal linkse politici, studenten en andere personen zijn, naar wordt gemeld, naar het buitenland uitgeweken of zijn in Thailand zelf ondergedoken.

In een uitzending van Radio Havanna onthulde Castro het bestaan van een Cubaanse dubbel-agent die volgens Castro tien jaar lang bij de CIA op de loonlijst heeft gestaan. Hij zei dat deze agent een week geleden een boodschap heeft ontvangen van het hoofdkwartier van de CIA in Langley, in de Amerikaanse staat Virginia, waarin hem werd gevraagd bijzonderheden te geven over een reis die Castro volgende maand wilde maken naar Angola en andere landen.

Castro zei niet zonder meer dat de CIA die informatie alleen maar wilde hébben om hem te kunnen vermoorden, maar hij herinnerde wel aan de „talloze plannen" van de CIA om Cubaanse regeringsleiders om het leven te brengen. „We vermoeden dat de Amerikaanse regering geen afstand heeft gedaan van dergelijke praktijken", zo meende Castro. Er konden geen functionarissen van de CIA voor commentaar worden bereikt.