Digibron.nl

Minikas

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 20 september 1971
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

Behalve de vele potten, schalen of bakken met planten die we met meer of minder succes in huis kunnen houden en verzorgen, is het in huis ook goed mogelijk planten te houden in een raamkasje in de kamer en wel in een grote fles, een zgn. zuurfles.

Deze flessen zijn normaal in de handel verkrijgbaar, daar ze dienst doen voor alcohol, farmaline of zuren en dergelijke.

Kunt u zo'n fles bemachtigen, dan is het in de eerste plaats nodig haar heel goed te reinigen i.v.b. met het laatste gebruik, daar een achter gebleven restant van bijv. chemicaliën voor de planten uiteraard funest is. Het inrichten van zo'n fles is op zich al een leuke bezigheid, het vergt één of twee avonden en verder wat handigheid en interesse. Het resultaat kan verrassend zijn, vooral als u na enige tijd merkt dat er groei in de planten komt.

Om één en ander te verwezenlijken, hebt u dus een grote zgn. „mandfles" nodig, waarvan het omhulsel dus wordt weggehaald. Deze zijn verkrijgbaar in de grootte van plus minus 60 en 25 liter. De grootste is wel de mooiste, maar vraagt uiteraard een behoorlijke ruimte vanwege de omvang die de fles heeft. De kleine behoeft echter heus niet minder mooi te zijn en is vanzelfsprekend meer geschikt voor het kleinere interieur. Er zijn flessen met groen en wit glas, in beide groeien de planten goed, maar in de witte heeft men zelf meer plezier, daar men hier dus meer „kijkgenot" heeft, het zichtbare effekt is hier dus veel groter.

Wasbeurt

Na de grote wasbeurt moet de fles goed mef schoon water nagespeeld worden. Dit moet enkele dagen voor het planten gedaan worden, daar de fles vooral goed droog moet zijn om aanhangen van grond aan de binnenzijde te voorkomen, u kunt er namelijk later niets meer aan doen. Is de fles goed droog, dan kunnen we beginnen. Op de bodem komt allereerst een laag fijn grint ter dikte van plus minus 4 of 5 cm. Hierop komt dan een laag goede potgrond van ongeveer 10 cm. deze grond moet absoluut onkruid vrij zijn, anders is in korte tijd de plantengroei overwoekert door ongewenste gasten. U kunt de grond zelf steriliseren in een oude pan al roerend op het vuur. Vanzelfsprekend moet de grond voor het gebruik dan wel afkoelen. Informeert u echter even of u onkruidvrije potgrond kunt krijgen, dat scheelt veel werk.

Groot assortiment

Als planten komen alleen die planten in aanmerking die bestand zijn tegen een vrij hoge luchtvochtigheid. Er is een vrij groot sortiment dat hiervoor geschikt is. Allereerst de Hedera helix (klimop), de kleinbladige variëteiten zijn hiervoor dus wel het meest geschikt. Verder verschillende soorten varens, zoals bijv. de Adianthum cuneatum (venushaar) die met haar mooie lichtgroene blaadjes een zeer mooi effect heeft. Ook de Pteris cretica (vleugelvaren) of Pteris tremula (wortelloof-varen) en ook Pteris ensiformis zijn goed voor dit doel. Verder ook Selaginella martensii (tropisch mos), een heel lang blijvend plantje, dat uiteraard vooraan moet blijven. En ook de Sanseviria hahnii, liefst de goudbonte variant, mag zeker niet ontbreken; deze Sanseviria blijft ook erg laag en kan daarom heel goed gebruikt worden. De Cyperus diffusus (parapluplantje) mag eveneens een plaatsje krijgen. Bij een goede groei is het niet onmogelijk dat de bladen boven uit de flessehals groeien na verloop van tijd. Dan ook de Chlorophytum comosum met haar bonte groen-witte bladen, hoewel deze als flinke groeier beter is voor de grote dan voor de kleine fles.

Al met al een heel sortiment voor de minituin in de fles. Er zijn nog wel enkele planten die hiervoor in aanmerking komen. Als u informeert bij uw bloemist, komt u er misschien nog wel een paar tegen die hier niet genoemd zijn.

Het spreekt echter wel voor zichzelf dat u van al de genoemde planten slechts kleine en ook jonge planten moet nemen. Ten eerste omdat ze anders niet door de hals van de fles kunnen. Ten tweede moet u rekening houden met de groei van de planten, ook al met de plantafstand, zet ze dus niet te dicht opéén, daar de fles na een maand of langer steeds voller wordt.

Planten

Is dus de fles klaargemaakt met grint en grond en de planten in huis zijn, kan men met het eigenlijke plantwerk beginnen. Hierbij zijn twee lange en dunne stokjes onontbeerlijk daarmee moet men nl. „sturen", de plantjes op hun plaats zetten en in de grond drukken, daar de hals van de fles zo klein is dat dit alleen op deze manier kan gebeuren; hebt u één en ander op zijn plaats staan, dan is het het beste om met een plantenverstuiver alles goed te bevochtigen; de eerste dagen daarna zal het glas aan de binnenzijde wel beslaan door condenswater, maar van lieverlee zal dat beter worden en tenslotte zal het glas helder blijven.

Verder water geven is dan ook wel voorgoed overbodig, beter iets te droog dan te nat i.v.b. met het optreden van rot en schimmel. Zo kan de fles wel ongeveer twee jaar goed blijven. Het is dus wel de moeite waard dit eens te proberen. Misschien moet er wel eens gesnoeid worden, of een blaadje of bloempje er uitgepikt worden; snoeien kan men met een scheermesje aan een bamboe stokje en iets er uit halen met een ijzerdraad met een haakje er aan gebogen. Veel succes! 

„FLORIST"