Digibron.nl

Rovers van de zee zijn opjutterij beu

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 13 november 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

GOES — Verschillende organisaties op liet gebied van visserij en natuur en milieu hebben zich gisteravond in Goes achter het plan geschaard een gezamenlijke werkgroep in het leven te roepen. De werkgroep zou overeenstemming moeten bewerkstelligen tussen beide kampen met betrekking tot onder meer het geschil over al dan niet voor visserij te sluiten gebieden.

Medewerker H. Revier van de Waddenvereniging, voorzitter drs. D. J. Langstraat van het Produktschap voor Vis- en Visprodukten en voorzitter J. de Voogd van de Zeeuwse visserijvereniging Zevibel gingen gisteravond tijdens een discussie-avond over visserij en natuurbescherming enthousiast in op het voorstel.

De Voogd noemde de bijeenkomst van beide partijen (in een bomvolle zaal in gebouw 't Beest) op zich al een historische gebeurtenis. Het idee om een gezamenlijke werkgroep te formeren werd gelanceerd door Thijs Kramer van de Zeeuwse Milieufederatie. „Er is meer dat visserij en natuur- en milieu-organisaties bindt dan scheidt", gaf hij aan. derbouwing". Zij zijn het ook beu om „rovers van de zee" genoemd te worden, zoals in de media wordt gesuggereerd.

De standpunten bleken uiteindelijk niet zo onverzoenlijk te zijn, dat de vissers en milieu-activisten elkaar niet meer in de ogen wilden kijken. Zo valt er met Zevibel te praten over het afsluiten van kleine gedeelten zee voor de visserij. Drs. H. Revier van de Waddenvereniging stelde dat hij de kustvisserijsector zeker niet om zeep wil helpen. Wel moet de visserij in zijn ogen passen in de context van het herstel en het behoud van de Waddenzee. Hij vindt de kokkelvisserij en het opvissen van mosselzaad op Wadplaten een te grote belasting voor de Waddenzee.

Produktschapvoorzitter Langstraat hekelde de huidige tendens op het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij dat men gebieden voor visserij wil sluiten zonder wetenschappelijke gronden. „Wij kunnen er niet mee akkoord gaan dat grote delen van de zee voor visserij gesloten worden. Dat betekent hetzelfde als het sluiten van de Noordoostpolder voor alle menselijk verkeer, en dat nog zonder schadevergoeding ook.