Digibron.nl

sindsdien internationaal eigenlijk niet meer bestonden.

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 28 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7 (Buitenland)

De EG-landen zullen de onafhankelijkheidsverklaringen van de overige Sowjetrepublieken van geval tot geval op hun eigen merites bekijken. Dit heeft minister Van den Broek gisteren in Brussel meegedeeld na een uitgebreide gedachtenwisseling van de twaalf ministers van buitenlandse zaken over wat de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, het „bijna revolutionaire veranderingsproces in de Sowjet-Unie" noemde.

In een officiële verklaring „over de Baltische staten" die de twaalf ministers aanvaardden, heet het dat de EG-landen „onverwijld" diplomatieke betrekkingen met Baltische landen aanknopen.

Op Nederland en Spanje na, die respectievelijk in 1942 en in 1975 zonder voorbehoud wat de Baltische kwestie betreft de Sowjet-Unie erkenden, is voor de EG-landen feitelijke erkenning een gepasseerd station en gaat het er alleen om de diplomatieke betrekkingen met Estland, Letland en Litouwen te herstellen. Volgens minister Van den Broek stond het recht op onafhankelijkheid