Digibron.nl

Ligtaxi's vergelijkbaar met rolstoelbussen"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 10 januari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

DEN HAAG (ANP) — De provinciale vergunning voor ligtaxi's van het Witte Kruis in Den Haag moet worden geschorst, omdat het invoeren van ligtaxi's onwettig en in strijd met het algemeen belang is. Het ambulancevervoer zoals dat nu bestaat, zal worden ondergraven en de tarieven zullen stijgen. Dat betoogde mr. W. Taekema gisteren bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven namens de gemeente Den Haag.

Ziekenvervoerder het Witte Kruis, die per 1 januari het experiment met de Haagse ziekenfondsen Azivo en Haaglanden startte, bestreed de stelling van de gemeente. „De kwaliteit van het ziekenvervoer zal door de invoering van ligtaxi's niet veranderen", betoogde mr. M. Teekens namens het Witte Kruis.

Teekens: „Voor patiënten voor wie medisch handelen tijdens het vervoer noodzakelijk kan zijn, blijft het spoedvervoer via ambulances mogelijk. Maar degenen die geen medische begeleiding nodig hebben, krijgen de ' mogelijkheid gebruik te maken van de veel goedkopere ligtaxi".

Teekens gaf daarbij de voorbeelden van een reumapatiënte die van huis voor controle naar het ziekenhuis moet worden vervoerd en een liggend patiënt uit een verpleeghuis die voor röntgenfoto's naar een polikliniek moet.

Of er van stijging van tarieven sprake zal zijn, moet volgens Teekens worden afgewacht. Indien het spoedvervoer duurder zal worden, staat daar echter de kostenbesparing van het vervoer per ligtaxi tegenover, stelde hij.

Naar berekening van de ziekenfondsen kan door gebruikmaking van het efficiëntere gebruik van de ambulances een besparing van ruim twee miljoen gulden per jaar worden gehaald. Het tarief voor de ligtaxi is 125 gulden per rit terwijl een vergelijkbare rit met een ambulance gemiddeld 325 gulden kost. Het Witte Kruis verwacht dat ongeveer 11.000 ritten in de toekomst per ligtaxi kunnen geschieden.

Fikse besparing

Teekens wees voorzitter mr. J. Bakker van het College van Beroep bovendien op de vergelijking met de invoering van rolstoelbussen. „Daarbij gaat het ook om patiëntenvervoer waarbij geen medische indicatie geldt. Door de invoering van de rolstoelbussen in 1980 nam het aantal ambulanceritten destijds af van 55.000 naar 43.000 en werd een fikse besparing behaald", aldus Teekens. „Daartegen heeft de gemeente Den Haag destijds geen enkel bezwaar gemaakt".

Het betoog van de gemeente dat het bij de ligtaxi's om ambulancevervoer zou gaan en niet om taxivervoer, zodat het Witte Kruis over de verkeerde vergunning zou beschikken, weersprak Teekens met het feit dat de Hoofdinspecteur Volksgezondheid akkoord is gegaan met de invoering van ligtaxi's en met het Witte Kruis wil overleggen over de randvoorwaarden. Uitspraak 23 januari.