Digibron.nl

Advies sluit inzet ligtaxi's niet uit

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 20 april 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Binnenland)

UTRECHT (ANP) - De inzet van ligtaxi's kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn. Dat geldt dan voor patiƫnten die liggend vervoerd moeten worden maar die geen verpleegkundige of medische verzorging of begeleiding nodig hebben. De paraatheid van de reguliere ambulancehulpverlening mag er niet door in het gedrang komen en de totale kosten van het ambulancevervoer mogen niet toenemen.

Dit staat in een ontwerp-advies dat volgende week aan de orde komt in de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV). De NRV heeft het overigens niet over ligtaxi"s maar over hulpambulances, aangezien het gaat om motorvoertuigen die specifiek zijn ingericht voor het vervoer van zieken en gewonden maar die niet voldoen aan de eisen die aan ambulances worden gesteld.

Staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) heeft de raad in maart advies gevraagd over de wenselijkheid van het inzetten van ligtaxi's. In januari hebben de organisaties die in Nederland bij het ambulancevervoer zijn betrokken. Simons gevraagd het ziekenvervoer per ligtaxi zo snel mogelijk onder de Wet ambulancevervoer te brengen. Zij vrezen ernstige aantasting van de kwaliteit van het ambulancevervoer door de ligtaxi.