Digibron.nl

EG niet eens over invoering milieuheffing

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 6 december 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG - Minister Alders van milieubeheer acht het niet waarschijnlijk dat de twaalf EG-landen zich volgende week uitspreken voor invoering van een zogenaamde milieuheffing op energie.

De nu afgewezen regeling van Heerma is vooral nadelig voor eigenaren van woonwagens. Tegenover de huurverhoging voor de standplaatsen zou namelijk een forse huurverlaging voor de woonwagens staan, maar omdat 65 procent van de woonwagenbewoners zijn 'huis' in eigendom heeft, profiteert deze groep niet van de huurverlaging.

Dat zei de bewindsman gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg ter voorbereiding van de EG-milieuen energieraad die . volgende week dinsdag wordt gehouden. Het probleem is dat de energieministeries van verschillende lidstaten bezwaren hebben tegen een dergelijke heffing.

De milieuministers hebben vorige maand in principe ingestemd met een niet-officieel voorstel van de EGcommissie om met ingang van 1993 op een vat olie een heffing te leggen van drie dollar. Deze heffing zou dan op moeten lopen tot tien dollar in het jaar 2000. Alders verwacht dat volgende week aan de EG-commissie gevraagd zal worden om een en ander nader uit te werken.

Als de EG niet tot een energieheffing besluit, zal in Den Haag de discussie over een eenzijdige invoering in Nederland oplaaien. De PvdAfractie in de Tweede Kamer, gesteund door de PvdA-bewindslieden in het kabinet, is hier voorstander van. De CDA-fractie en ook minister Andriessen van economische zaken, staan zeer terughoudend tegenover een eenzijdige invoering.