Digibron.nl

Criminaliteit (I)

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 18 (Onbekend)

Een ander boek dat aandacht besteedt aan negatieve effecten bij toerisme, is toegespitst op de situatie in ons land. "Recreatie, recreatiegedrag en recreatiecriminahteit in Nederland" (een uitgave van Stichting Welzijns Publikaties te Utrecht; 178 bladz.; 44,50 gulden) gaat in op de verschillende vormen van recreatiecriminahteit, op de achtergronden en motieven van jongeren (vooral jongens) die zich hieraan op enigerlei wijze schuldig maken. Wat zijn dit voor jongeren, hoe zien hun recreatiebehoeften en -gedrag eruit?