Digibron.nl

"Investeringen zullen groeien met 20 pct"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 18 juni 1985
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Financiën en Economie)

DEN HAAG — De investeringen die de Nederlandse industrie dit jaar in vaste activa (gebouwen, machines en dergelijke) zal doen zullen met 20 procent toenemen.

  Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek op uit een steekproefonderzoek dat het in mei naar de verwachtingen van ondernemers heeft uitgevoerd.
  De sterke groei van de investeringen zet volgend jaar niet door. Voor 1986 houden de ondernemers ten opzichte van 1985 rekening met een lichte daling. De bouwnijverheid is buiten het onderzoek gebleven.
  De stijging van de investeringen doet zich in het lopende jaar vooral voor bij de aardolie-industrie (stijging 58 procent, mogelijk meer dan twee miljard gulden aan totale investeringen) en de metaal- en elektrotechnische industrie (27 procent, mogelijk meer dan vier miljard gulden). Ook de investeringen in de voedings- en genotmiddelenindustrie zullen flink toenemen, aldus verwacht het CBS. Een stijging van 24 procent zal het investeringsniveau in deze sector op ongeveer 2,5 miljard gulden brengen.
  De chemische industrie zal naar verwachting dit jaar evenveel investeren als vorig jaar.