Digibron.nl

GELOOF EN GEVOEL

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zondag 1 april 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Dat zal het thema zijn op de landelijke voorjaarsconferentie voor ambtsdragers, die bij leven en welzijn zal worden gehouden op zaterdag 28 april a.s. in de Ichthuskerk in Amersfoort. Aanvang: 10.00 uur.

Hoe wordt door ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) vanuit het christelijk geloof met menselijke gevoelens omgegaan? Waarover hebben we het als we, sprekend over de dingen van geloof en leven, het woord gevoel in de mond nemen? Hoe verhouden zich geloof en gevoel? In welke mate en op welke manier mag in de prediking en in het persoonlijke pastoraat op het gevoel van mensen worden ingespeeld? Gevoel en geloofszekerheid, hebben deze twee dingen met elkaar te maken?

Wordt in het ambtelijk bezig zijn voldoende rekening gehouden met gevoeligheden van mensen. Hoe ga je als ambtsdragers om met mensen van wie je weet dat zij een erg kwetsbaar gevoelsleven hebben? Moet en mag altijd alles maar voluit worden gezegd? Kan met de dingen van het christelijk geloof worden omgegaan op een manier die mensen depressief maakt?

Op deze en andere vragen zal op deze conferentie worden ingegaan.

De conferentie zal tot de bespreking van het thema worden ingeleid door prof. dr. W.H. Velema te Apeldoorn.

Tijdens de discussie in de middagbijeenkomst zal de inleider bij de beantwoording van vragen worden bijgestaan door ds. A. Baars, christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis vanuit diens ambtelijke praktijk en door mevrouw drs. J. van Dijk, als klinisch-psychologe verbonden aan het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis te Bos en Duin en lid van de christelijke gereformeerde kerk (Bethel te Veenendaal.

Alle kerkeraden kunnen binnenkort de gebruikelijke uitnodiging met nadere bijzonderheden tegemoet zien.

Namens het comité

D. Koole - voorzitter

H. van der Laan - secretaris