Digibron.nl

EG en GCC overleggen over vrijhandelsakkoord

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 19 maart 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Financiën en Economie)

MASQAT - De Europese Gemeenschap en de zes in de Gulf Cooperation Council (GCC) verenigde Golfstaten willen binnenkort over een vrijhandelsakkoord onderhandelen. Dat is het resultaat van de zaterdag in het sultanaat Oman gehouden bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van drie EG-lidstaten met hun collega's van de GCC.

Uitgave van het Reformatorisch Dagblad B.V., Laan van Westenenk 12, 7336. AZ Apeldoorn. Postadressen: redactie Postbus 670. 7300 AR Apeldoorn. Directie, abonneeservice, administratie en advertentieafdeling Postbus 613.7300 AP Apeldoorn. Tel. 055 - 495222. Telex 36445 RDAPD. Fax redactie 055-412288. Fax advertenties 055-424802. Kantoortijden: ma. t/m vr. 8.00* I $.30 uur. Bank: Nederlandse Middenstandsbank, Apeldoorn, rekeningnummer 6531 (3005. Postgironummer 2032901. Abonnementsprijs ƒ 75,15 per kwartaal of/ 294,80 per jaar. Losse nummers ma. t/m do. ƒ 1, 15; vr. en za. ƒ 1.35. Deze prijzen zijn inclusief 6 procent btw. ADVERTENTIES Gewone advertenties en rubrieksadvertenties 109 cent per mm. Familieberichten 95 cent per mm. Contracttarieven op aanvraag. Voor brieven onder nr. of adres te bevragen aan het bureau van ons blad wordt ƒ 3,00 berekend. Deze prijzen zijn exclusief 6 procent btw. Advertenties dienen voor 15.30 uur ontvangen te zijn, éen dag voor de gewenste plaatsingsdag. Familieberichten op de plaatsingsdag voor 8.45 uur. Overlijdensadvertenties voor 9.00 uur. Advertenties voor de zaterdagkrant dienen vrijdag voor 12.00 uur binnen te zijn. Familieberichten vrijdags voor 16.00 uur. Mochten in telefonisch opgegeven advertenties fouten voorkomen, dan stelten wij ons voor de gevolgen die daaruit voortvloeien niet aansprakelijk.

De drie EG-vertegenwoordigers waren de ministers van buitenlandse zaken van Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk.

De afgelopen weekwisseling is voor het eerst op ministerieel niveau overleg gepleegd tussen de beide organisaties, op basis van een in 1988 gesloten overeenkomst om stapsgewijs nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Er bestaat al een intensieve handel tussen de landen van beide organisaties.

Momenteel is 40 procent van de import van de Golfstaten afkomstig uit de EG. Omgekeerd importeren de EG-landen bijna al hun olie uit de Golfstaten. Na het inzakken van de olieprijs in 1986 is voor de Golfstaten het eerdere forse handelsoverschot omgeslagen in een tekort van 4,4 miljard dollar in 1988.

De Golfstaten willen dit tekort wegpoetsen door onbelemmerd toegang te krijgen tot de EG-markt. Brussel laat momenteel 95 procent van alle export uit de Golfstaten zonder invoerheffingen toe. Het gaat daarbij om olie en petrochemische produkten, waaraan de Gemeenschap wel quota verbindt.

Uitwisseling

De bewindslieden zijn in Masqat met elkaar overeengekomen nauwer te gaan samenwerken op het terrein van industrie, technologie, handel en landbouw. Er zal een commissie ter bevordering van de samenwerking tussen de EG en de GCC worden opgericht, die de uitwisseling van technologie en de vorming van joint ventures moet bevorderen.

De zes Golfstaten (Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Qatar en Bahrein) hebben de laatste jaren een petrochemische industrie opgebouwd die momenteel circa 200 miljard dollar per jaar omzet. De zes willen door zelf hun olie tot allerlei eindprodukten te verwerken minder afhankelijk zijn van de verkoop van ruwe olie.