Digibron.nl

Delors keert zich tegen eigen munten in SU

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 21 juli 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

MOSKOU - De wens van verschiiiende republieken binnen de Sowjet-Unie een eigen munteenheid in te voeren kan een gevaar opleveren voor de hervormingsplannen van Sowjetpresident Gorbatsjov. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gisteren gezegd aan het slot van zijn drie dagen durende bezoek aan de Sowjet-Unie.

„Geen enkele federatie kan goed functioneren als er geen gemeenschappelijke munteenheid is die een garantie vormt voor de samenhang", verklaarde Delors. „Het streven naar eigen munteenheden binnen de federatie is zorgwekkend gezien de huidige fase waarin het economisch hervormingsproces zich bevindt".

De Oekraïne, de op een na grootste van de vijftien Sowjet-republieken, heeft deze week aangekondigd een zelfstandige staat te worden met een eigen leger en een eigen munteenheid. De Baltische republieken hebben onlangs gelijksoortige geluiden laten horen. Bovendien heeft de Russische Federatie, de grootste republiek binnen de Sowjet-grenzen, laten weten de banken binnen de republiek als Russisch eigendom te beschouwen.

Delors onderstreepte tijdens zijn bezoek nog eens dat de EG bereid is de Sowjet-Unie te hulp te komen bij het hervormen van de economie. Over financiële hulp kon hij nog niets zeggen. Dat hangt af van de studie die de Europese Commissie in oktober hoopt te voltooien, zo zei Delors. „In ieder geval heeft de Sowjet-Unie technische hulp van het Westen nodig", voegde hij eraan toe.

Lidmaatschap

Delors verklaarde ook dat er waarschijnlijk geen nieuwe landen tot de EG worden toegelaten voordat de economische eenwording van de EG in 1992 voltooid zal zijn. Cyprus, Malta, Turkije en Oostenrijk hebben het lidmaatschap aangevraagd en de opkomende democratieën in OostEuropa hebben ook interesse getoond.

Andriessen, de EG-commisaris die belast is met het buitenlands beleid, verklaarde te hopen dat de officiële gesprekken met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije over een losse associatie met de EG aan het eind van het jaar kunnen beginnen.

Over een eventueel EG-lidmaatschap van individuele Sowjet-republieken zei Delors dat zoiets onmogelijk is omdat de EG altijd de soevereiniteit van landen respecteert.