Digibron.nl

Pirelli verwacht over 1991 zware verliezen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 25 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM (ANP) - Het bandenconcern Pirelli Tyre Holding verwacht dat het resultaat over 1991 „zwaar negatief zal zijn, zowel voor de gewone bedrijfsuitoefening als voor de buitengewone lasten. Er bestaat daarom geen uitzicht op een dividenduitkering, zó heeft Pirelli gisteren bekendgemaakt.

Over 1990 werd het dividend eveneens gepasseerd, na een uitkering van ƒ 2 over 1989. Over de eerste zes maanden van dit jaar leed de onderneming een verlies van ƒ 82 miljoen of ƒ 1,76 per aandeel. Vorig jaar was er over die periode een winst van ƒ 40,3 miljoen of ƒ 0,87 per aandeel. De omzet verminderde van ƒ 3,16 miljard tot ƒ 3,05 miljard en het bedrijfsresultaat zakte van ƒ 150,7 miljoen tot ƒ 5,5 miljoen.

De kasstroom (nettoresultaat plus afschrijvingen) zakte per aandeel van ƒ 4,81 naar ƒ 2,32. Pirelli ondervindt de gevolgen van de produktievermindering in de automobiehndustrie in Europa en vooral in de Verenigde Staten. De bandenfabrikanten kregen daardoor te kampen met een krimpende eerste-montagemarkt; vooral in de VS waren verder de omstandigheden op de vervangingsmarkt moeilijk. Ook dit jaar duurde de heftige prijsconcurrentie voort en die leidde tot verdere uitholling van de marges bij alle bandenproducenten.

Duidelijk

De laatste maanden is het volgens Pirelli duidelijk geworden dat de malaise structureel is en diep snijdt in de bandenindustrie. Ter verbetering van de winstgevendheid en de concurrentiekracht heeft het concern in aanvulling op eerdere maatregelen een herstructuringsplan opgesteld voor de voornaamste probleemgebieden, te weten de VS, Italië en Griekenland. Het behelst ƒ 120 miljoen aan buitengewone lasten, een vermindering van het produktievermogen met 5 procent en een verdere inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen tot in totaal ongeveer 3000. de VS zullen met ingang van 1992 worden ondergebracht in een nieuwe onderneming met de naam Miles Corporation en Pittsburgh als vestigingsplaats, zo heeft een woordvoerder van Bayer gisteren meegedeeld.