Digibron.nl

Wist u dat…

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: vrijdag 1 juli 2016
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 24

… U vragen die betrekking hebben op de ambtelijke praktijk kunt stellen aan de redactie (jns.prj@filternet.nl.)?

In de rubriek ‘De ambtsdrager vraagt…’ zal op de gestelde vragen worden ingegaan.

… U een aantal maanden na de verschijning van Ambtelijk Contact diverse artikelen ook digitaal kunt nalezen

via onze website www.ambtelijkcontact.cgk.nl?

… Ambtelijk Contact een eigen Facebook-pagina heeft?

Neem een kijkje op www.facebook.com/ambtelijkcontact.