Digibron.nl

Kleine partijen in Gelderland „diep teleurgesteld"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 22 maart 1991
Auteur: onze regioredactie
Pagina: 13 (Binnenland/Buitenland)

ARNHEM - SGP, Groen Links en RPF/GPV in Gelderland voelen zich „diep gegriefd en teleurgesteld" dat zij door de vier grote fracties (CDA, PvdA, VVD en D66) buiten spel gezet zijn bij de onderhandelingen over het beleidsprogramma voor de komende statenperiode. Dit schrijven zij in een gisteren verstuurde open brief aan de voorzitter van de college-onderhandelingen, de CDA'er G. Chr. Voerman.

De drie kleine fracties benadrukken dat hun reactie zich niet richt tegen het besluit om een college van Gedeputeerde Staten te vormen dat bestaat uit leden van de grote fracties. „Wij zijn voorstander van een afspiegelingscollege, gebaseerd op een zo duidelijk mogelijk globaal programma". Wel zijn de drie „gegriefd" dat zij „zonder meer op de derde dag van de programmabesprekingen zijn buitengesloten". Zij noemen dit besluit „democratisch onjuist, staatsrechtelijk aanvechtbaar en politiek onbegrijpelijk".

SGP, Groen Links en RPF/GPV vinden dat de vier grote fracties „geen legitimatie" hebben voor deze handelwijze, „behalve het praktische argument van minder gesprekspartners". „Met dat argument zou u ons zelfs in staten- en commissievergaderingen monddood kunnen maken. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn". De drie stellen vast dat er in Gelderland sprake is van „democratische vervuiling" en wijzen op de „enige echte oplossing" voor dit probleem: sanering.