Digibron.nl

Schoonhovense kerken sturen brief over kermis

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 januari 1990
Auteur: een medewerker
Pagina: 4 (Regionaal)

SCHOONHOVEN - De kerkeraden van vier plaatselijke kerken in Schoonhoven hebben in een brief aan de raadsleden hun verontrusting uitgesproken over het voorstel van B en W om het jaarlijkse lunapark op het Doelenplein voortaan ook op zondag te laten draaien.

Het voorstel staat volgens de kerkeraden van de hervormde gemeenten Schoonhoven en Willige Langerak, de Adventgemeente Schoonhoven en de gereformeerde kerk van Schoonhoven—Willige Langerak „haaks op de visie welke onze kerken hebben over zondagsrust en —heiliging". Ook zijn zij van mening dat het openstellen van het lunapark op zondag bij een zeer groot deel van de bevolking „gevoelens van verontwaardiging zal oproepen, alsmede een gevoel van teleurgesteld zijn in haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad".


Ook de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging heeft gereageerd. „Er zijn in uw gemeente nog vele mensen die vanuit hun principe de dag des Heeren trachten te onderhouden. Indien de kermis eens doorgang zal vinden op zondag dan wordt dit principiële volksdeel door u. op het hart getrapt", zo schrijft de vereniging.