Digibron.nl

Val Palestijnen zeer nabij

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 30 september 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

BEIROET — Met de val van twee Palestijnse bolwerken in het centrale Libanese bergland, heeft het Syrische offensief tegen de verbonden linkse strijdkrachten woensdag aan het slot van zijn tweede dag dramatische successen geboekt.

Een Palestijnse zegsman bevestigde de val van Aintoura en Metein, twee bergdorpen 31 kilometer ten zuidwesten van Beiroet. De twee Palestijnse sterkten hadden woensdag de hele dag onder vuur van zware Syrische artillerie "n raket werpers gelegen. In de late jiddaguren ontruimden de verdedigers hun stellingen, waarna een Syrische tankmacht Aintoura en Metein kon binnenrukken.

De Palestijnen en hun geallieerden, de linkse moslem-strijdgroepen van Joenblatt, trokken zich terug op posities acht a tien kilometer verder naar het zuiden. Maar doordat het Syrische offensief een tangbeweging maakt zijn ook die stellingen — op de lijn Qornayal-Falougha — vrijwel omsingeld ;.' (oor Syrische strijdkrachten. Het stra^gische dorp Hammana was al eerder op de dag in Syrische handen gevallen.

Zware slagen
Met de val van Aintoura en Metein hebben de Palestijnen een zeer zwaar verlies geïncasseerd. De linkse strijdkrachten vormen niet langer een samenhangend geheel en zijn gereduceerd tot geïsoleerde haarden van verzet, zonder goede verbindingen en aanvoerlijnen. Palestijnse zegslieden gaven toe dat hun positie thans „zorgwekkend" is geworden. Volgens hen verslechterde de militaire situatie woensdag vrij plotseling doordat de Syriërs meer soldaten en tanks in de strijd wierpen.

Wanneer ook Qomayal en Falougha zouden bezwijken, kunnen de Palestijnen alleen nog terugvallen op de hoge bergrug „Jabel Elknisse" verder naar het oosten en op de bergroute Elijk-Bhamdoun, 22 kilometer ten oosten van Beiroet.

Nieuwe strategie

Nog in de loop van woensdag hadden de Palestijnen vol vertrouwen gezegd, dat zij het desnoods maanden zouden kunnen volhouden tegen de Syrische troepen. Deze veranderden echter plotseling van taktiek. In plaats van de in het bergland maar moeilijk vorderende tanks zetten zij nu infanteristen in het spits van de aanval. De infanteristen maakten een omtrekkende beweging door géaccidenteerd terrein en vielen dé Palestijnse stellingen in de rug aan.

De Syriërs veranderden kennelijk van strijdplan, omdat de Palestijnen .dinsdag, naar eigen zeggen, zeker 30 Syrische tanks! hadden vernietigd.

Woensdagavond circuleerde in Beiroet eensklaps het bericht dat Yasser Arafat zijn Palestijnen had bevolen hun strijd in het bergland te staken. Een woordvoerder van Arafats PLO ontkende dat echter. „Een dergelijke order zullen wij niet geven", aldus deze Palestijn, „wij zullen onze resterende posities tot de laatste man verdedigen".

Voorbarig

Niettemin meldde radio Damascus dat er in het Libanese bergland een eind was gekomen aan alle militaire akties, aangezien het gebied was ,,gezuiverd van alle lastige elementen". Met die term doelt Damascus op iedereen i^ Libanon die bezwaar blijft maken tegen de aanwezigheid van Syrische troepen. Ook de christelijke radiostations meldden woensdagavond dat de „slag om het bergland" voorbij was. Volgens sommige waarnemers is dat bericht echter voorbarig. Zij achten het waarschijnlijk dat de Syriërs woensdag opnieuw tegen de Palestijnen zullen optrekken.

Inmiddels lijkt het vrijwel zeker dat Syrië de rest van de Arabische wereld in Libanon dan toch voor een militair voldongen feit heeft gezet. Egypte, dat de Palestijnen en moslem-links wel met woorden maar niet met daden steunde, bepleitte woensdag een ,,kleine" Arabische topconferentie binnen 48 uur. Daar zou moeten worden gesproken over de hulp die Arafat dinsdag, na de start van het Syrische offensief, heeft gevraagd.