Digibron.nl

Rabobank komt boeren te hulp

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 september 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Financiën en Economie)

UTRECHT — De Centrale Rabobank heeft de Rabobanken het advies gegeven om, waar nodig, een tegenu^tkomende houding aan te nemen tegenover agrarische bedrijven die door de droogte zijn getroffen, zo heeft de Rabobank bekendgemaakt.

Een aantal boerenbedrijven verkeert thans als gevolg van de droogte in liquiditeitsproblemen. Te vrezen valt, aldus de bank, dat de 11quiditeitskrapte in de komende maanden nog meer agrariërs in moeilijkheden zal brengen.

Aan de hand van liquiditeitsbegrotingen van deze bedrijven zullen de Rabobanken zorgvuldig nagaan, in welke gevallen uitstel van aflossingsverplichtingen verlichting zou kunnen brengen, aldus de Centrale Rabobank.

De grote en aanhoudende droogte van het laatste halfjaar zal voor de Nederlandse land- en tuinbouw niet zonder financiële gevolgen blijven. Streeksgewijs doen zich daarbij grote verschillen voor. Daarom behoeft de situatie voor bedrijven binnen een en dezelfde bedrijfstak niet gelijk te zijn. Overigens is ook voor de verschillende bedrijfstakken de situatie uiteenlopend, aldus de bank.

Gevolgen

Het Iaat zich echter aanzien dat vooral in de melkveehouderij een Kroot aantal bedrijven in ernstige mate te maken krijgt met de gevolgen van de droogte. De moeilijkheden voor de melkveehouderijsector komen vooral tot uiting in de verslechtering van de veevoederpositie, hetgeen leidt tot een aanzienlijke stijging van de voederkosten. Daarbij komt dat veel bedrijven, ook in andere sectoren van de rundveehouderij, de laatste jaren omvangrijke investeringen hebben verricht.

Daarom moet volgens de Rabobank worden gevreesd dat in een aantal gevallen de Uquiditeitsruimte niet altijd voldoende zal zijn om extra tegenvallers als gevolg van de droogte te overbruggen.