Digibron.nl

m^UMwiH^

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 14 januari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8 (Onbekend)

055-495222

Nog één dag en hel ultimatum van de Verenigde Naties aan het adres van Irak loopt af. Irak moet morgen zijn manschappen uit Koeweit hebben teruggetrokken. Zo niet, dan mag hij van de Verenigde Naties met geweld uit het kleine oliestaatje worden verdreven. De legers van de Verenigde Staten en meer dan twintig andere landen .staan klaar voor de aanval op Irak. Zal het geweld echt oplaaien? Wanneer? Met welke gevolgen? Saddam Hoessein heeft diverse keren gedreigd Israël bij een oorlog te betrekken, zodra zijn tand wordt aangevallen. En dan? De onzekerheid is groot. De spanning in het Golfgebied Ls tot een hoogtepunt gestegen. Slechts één ding is zeker: de Heere regeert. Hij is trouw aan Zijn verbond!