Digibron.nl

Onderzoek op gang Kosten zonne-energie (nog) veel te hoog

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 8 september 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

UTRECHT — In Nederland wordt onderzoek verricht, dat de bedoeling heeft de opwekking van elektriciteit op grote schaal uit zonne-energie mogelijk te maken. Dit is woensdag medegedeeld op de conferentie over de zonne-energieprojecten in Nederland in Utrecht door prof. dr. ir. J. C. Francken, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

De directe omzetting van zonriestrjalen in elektriciteit door middelvan zonnecellen zal op grote schaal slechts ihogelijk zijn indien de prijs van dergelijke cellen zeer sterk zal worden verlaagd. Om dit mogelijk te maken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkeheid om polykristallijn-silicium als uitgansmateriaal te gebruiken in de plaats van de tot nu toe benodigde eenkristallen.

Het onderzoek, dat in Nederlandse laboratoria wordt verricht op het gebied van de zonne-energie, heeft onder andere het doel het verhogen van het rendement en het verlagen van de prijs van de vlakke-plaatcollectoren voor het opvangen van warmte van lage temperatuur. Ander onderzoek heeft betrekking op de opslag van warmte. Deze onderzoekingen hebben zowel betrekking op de zogenaamde dagopslag als op seizoenopslag. Door gebruik te maken van geschikte smeltzouten kan het volume van het opslagvat voor dagopslag aanmerkelijk worden verkleind. Voor seizoenopslag, wat wil zeggen het opslaan van de warmte in het ene seizoen om het te gebruiken in het andere seizoen, zijn berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat opslag in de grond in principe mogelijk is. Experimenten op dit gebied zijn in voorbereiding.

Een deel van het onderzoek heeft ook betrekking op warmte voor hoge temperaturen, zoals het omzetten in elektriciteit. Hiervoor zijn focusserende collectoren nodig. In het project, dat bedoeld is voor opzetting van elektriciteit op kleine schaal in zonnige, afgelegen gebieden, wordt een focusserende collector gekoppeld aan een daartoe speciaal ontworpen kleine hete-luchtmotor.