Digibron.nl

Overleg over opvolger van Pérez de Cuéllar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 oktober 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7 (Buitenland)

NEW YORK (AP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is gisteren begonnen met de selectie van een opvolger voor secretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar.

De werkwijze die wordt gevolgd, is niet geheel vastgelegd. Het is evenwel duidelijk dat vooral de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad een stem in het kapittel hebben.

Tot dusver is nog niet een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een van de ruim 40 kandidaten van wie de namen de ronde doen. Wel wordt gehoopt dat de procedure nog deze maand kan worden afgerond, opdat de opvolger van Pérez de Cuéllar voldoende tijd krijgt zich op zijn moeilijke taak voor te bereiden. Perez de Cuéllar legt zijn ambt neer op 31 december, tien jaar nadat hij het aanvaardde. Hij heeft gezegd dat hij onder geen beding wil aanblijven, maar het is niet geheel denkbaar dat hij zou aftreden als de vijftien leden tellende raad er niet in slaagt op tijd een keuze te maken.

Naar verluidt maken vooral Afrikaanse kandidaten, onder wie de Egyptenaar Boutros Ghali, een goede kans, aangezien er nog nooit een Afrikaanse secretaris-generaal gekozen is. De westerse landen verzetten zich evenwel tegen een systeem waarbij de keuze louter zou worden bepaald door geografische overwegingen. • MOSKOU (RTR) - De SowjetUnie heeft gisteren naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst de Dag van de Constitutie gevierd. De nationale feestdag van de in 1977 aanvaarde grondwet werd echter door de problemen in het snel uit elkaar vallende Sowjetrijk overschaduwd.