Digibron.nl

VAN DE REDACTIE

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: vrijdag 1 mei 1998
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

1. In het maart-nummer is in het artikel van drs. W. Steenbergen een enigszins storende fout geslopen. Op blz. 178 onder het kopje ‘herstel van normen en waarden’ dient op regel 11 en 12 gelezen te worden:

‘Het kunnen dan gemakkelijk normen worden waarmee we onszelf presenteren als mensen…’ enz.

Met excuus aan de auteur.

2. De redactie heeft voor het juni-nummer de weergaven gepland van de inhoud van de landelijke voorjaarsconferentie. Deze conferentie wordt dit jaar later dan anders, namelijk op zaterdag 23 mei, gehouden. Toch wil de redactie met de weergave niet wachten tot het september-nummer. Er is daarom besloten het juni-nummer niet begin juni, maar eind juni te laten verschijnen. Omdat er in juli en augustus geen nummer verschijnt, acht de redactie dit niet bezwaarlijk. U kunt er dus mee rekenen.