Digibron.nl

Chinese boeren bedwingen Yulin-Yanchiwoestijn

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Financiën en Economie)

PEKING (IPS) - Aan de rand van de Yulin-Yanchiwoestijn in het noordwesten van China, waar eeuwenlang oprukkende zandduinen boerderijen begroeven en de bewoners verdreven, hebben zich 80.000 boeren gevestigd in nieuwe oases.

In het verleden hebben Thaise handelaren valse documenten uit j

Overal in de- oases zijn nieuwe dorpjes gebouwd, die door singels van wilgen, populieren en heesters worden beschermd. Menig huis is omgeven door appel- en abrikozebomen, wijnranken en heesters. Sommige bewoners hebben visvij^ vers gemaakt. De meeste boeren komen van omliggende dorpen en herinneren zich nog hoe hun ouders en grootouders door het oprukkende zand van hun grond werden verjaagd.

In de afgelopen tien jaar is 53.000 hectare zandgrond veranderd in landbouwgrond. Momenteel wordt op in totaal 200.000 hectare met succes graan en maïs verbouwd. Nog eens 4500 hectare onvruchtbaar land is veranderd in rijstvelden, met een opbrengst van 7500 kilo of meer per hectare.

Oude hoofdstad

De resten van de oude stad Tongwan, eens de hoofdstad van het koninkrijk Xia (407-431 na Chr.), zijn de stille getuigen van het oprukkende zand. Volgens de overlevering was het gebied rondom het district Jingbian in de provincie Saanxi, waar koning Helianbobo zijn zetel Tongwan bouwde, rijk aan waterbronnen en groene velden. Tegenwoordig liggen de wallen van de verlaten stad half verzonken in het zand. De gevechten die zich er eeuwen geleden afspeelden, de overbegrazing van het land en het kappen van de bomen veroorzaakten de degradatie van het milieu.

In honderd jaar, van 1850 tot 1950, schoven de zandduinen van de woestijn vijftig kilometer zuidwaarts, daarbij meer dan 130.000 hectare landbouwgrond en 412 dorpen verzwelgend. Volgens Sun Zhongtang, ingenieur van het woestijnbeheersingsstation in Yulin, was het gebied toen de communisten in 1949 de macht grepen slechts voor 2 procent begroeid met bomen, gras en heesters. Nu is 38 procent van het gebied begroeid, zegt Sun. De begroeiing heeft ook weer dieren die er voorheen huisden, zoals vogels en vossen, aangetrokken. Door de vegetatie worden grote delen van de zandgrond vastgehouden. De wind heeft geen vrij spel

Windsingels

De wingsingels hebben een totale lengte van 150 kilometer, en verdelen het land in grote parten. Kleinere landerijen worden afgeschermd door heesters en struiken. De bodem van de Yulin-Yanchiwoestijn herbergt rijke waterbronnen, met een totale waterreserve van 876 miljoen kubieke meter. De duizenden waterputten die de boeren hebben geslagen, worden voornamelijk voor irrigatie van het land gebruikt. De economische resultaten zijn opzienbarend. De potentiële houtvoorraden worden geschat op 3,4 miljoen kubieke meter, met een totale waarde van 260 miljoen gulden. Dit bedrag is twintig maal hoger dan de totale investeringen van de afgelopen veertig jaar om het land voor erosie te behoeden. Vorig jaar produceerde het YulinYanchigebied 250 miljoen kilo graan.

Fruit

Inmiddels zijn de boeren ertoe overgegaan tevens vee te houden. Ook verdienen de boeren jaarlijks 17 miljoen gulden met de verkoop van hout, fruit en handwerk. „We hebben het beter dan voorheen, maar er moet nog een hoop werk verzet worden", zegt Li Fengyan, een ambtenaar van het plattelandsdistrict Yulin.

Hij vertelt dat de bewoners van het gebied al in de startblokken staan om een nieuw offensief te lanceren met het doel tegen 1995 het resterende deel van het gebied, een zandvlakte van zo'n 240.000 hectare, omgevormd te hebbe.n. „Tegen die tijd zal de Yulin-Yanchiwoestijn van de landkaart zijn verdwenen", zegt Li vol vertrouwen.