Digibron.nl

NAVO-top neemt ideeën president Carter over

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 mei 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

LONDEN — De voorstellen die de Amerikaanse president Jimmy Carter dinsdag op de NAVO-topconferentie in Londen heeft gedaan om het bondgenootschap te versterken zijn door alle deelnemers met instemming begroet.

Premier Den Uyl verklaarde Carter's voorstel om het politieke overleg binnen het bondgenootschap te intensiveren ,,van ganser harte" toe te juichen. Carter's idee, ,,te analyseren wat wij van de Sovjet-Unie kunnen verwachten, en hoe wij moeten handelen en reageren, is nuttig en komt op het juiste tijdstip". ,,Zo spoedig mogelijk" moet worden nagegaan hoe de inspanning van de regeringen, van het NAVO-secretariaat en van deskundigen kan worden gebundeld.

Afwijking

Evenals vrijwel alle andere staats- en regeringsleiders week premier Den Uyl, na het aanhoren van de rede van Carter, sterk af van de tekst van zijn van te vome opgestelde rede.

In de versie die in Londen werd verspreid reageerde hij niet op het voorstel van het Amerikaanse staatshoofd, de nationale defensie-inspanning der NAVO-landen te toetsen aan de algemene defensiedoelstllingen op lange termijn.

Hij verklaarde wel dat de toekomstige economische groei minder zal zijn dan in de jaren vijftig en zestig, „hetgeen ongunstige gevolgen voor onze gezamenlijke defensie dreigt te hebben." Dit is een reden te meer om ,,nog harder te streven naar rationalisatie en een zodanige verdeling van de verantwoordelijkheid dat kosten kunnen worden bespaard."

Luns

Duidelijk aan het adres van de secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister Luns, verklaarde premier Den Uyl dat zijns inziens overleg binnen de NAVO en de politieke samenwerking van de negen landen van de Europese gemeenschap geenszins met elkaar in strijd behoeven te zijn. „Al ons overleg heeft ten doel de belangen van alle betrokkenen te dienen en tot resultaten te leiden. Ik ben blij dat president Carter, door het uitspreken van zijn steun voor de Europese eenwording, getoond heeft zich hiervan bewust te zijn."

Mr. Luns had eerder verklaard dat het merendeel van de NAVO-landen thans tot ,,andere Europese organisaties" behoort, en dat ,,het hen soms moeilijk valt aan het NAVO-overleg die aandacht te besteden die voor de vitale belangen van alle lidstaten nodig is."

„In de huidige periode van onzekerheid", aldus drs. Den Uyl, behoren wij een geloofwaardig afschrikwekkend en defensief vermogen te handhaven, en hiervoor collega's een passend defensie-apparaat vereist. Ik wil al mijn collega's hier verzekeren dat mijn land zijn NAVO-verplichtingen wil nakomen."

Weliswaar verklaarde premier Den Uyl dat het Westen, in de besprekingen over „geen en evenwichtige troepenvermindering in Centraal Europa (MBFR) ,,Geen van zijn essentiële voorwaarden zoals de collectieve aard van ,,zoals gemeenschappelijk plafond zal opgeven", maar hij voegde hier aan toe dat, zoals wij in Wenen het initiatief opnieuw in handen willen nemen, en wij überhaupt resultaten willen boeken, wij de moed zullen moeten op te treden." op die terreinen waar wij ons dit kunnen veroorloven handelend moeten optreden."