Digibron.nl

Nederlandse regering: meer vertrouwen in VS

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG — De Nederlandse regering heeft na afloop van de redevoering van president Nixon om 14.30 uur vannacht een verklaring uitgegeven, waarvan de tekst luidt:
„Nu het aftreden van de president van de Verenigde Staten een feit is, is niet de persoon van de afgetreden president belangrijk. Belangrijk is het democratisch zuiveringsproces, dat tot dit aftreden heeft geleid. Een proces, dat de rechtsgelijkheid van iedere burger voor de wet als inzet had. De afloop van dit proces bevestigt de onvervangbare betekenis van democratie als stelsel van bestuur. De gang van zaken onderstreept ook dat het dragen van verantwoordelijkheid bijzondere verplichtingen schept. Het leert opnieuw dat de methoden en middelen die we in de politiek gebruiken bepalend zijn voor de waarde van de doeleinden, die we nastreven.

TWEEDE VERKLARING
De Rijksvoorlichtingsdienst trok deze verklaring in en verving deze door de volgende tekst: „De Nederlandse regering leeft mee met het Amerikaanse volk, waarvoor het gedwongen aftreden van zijn president een gebeurtenis van diep ingrijpende betekenis is. Nu het aftreden van de president van de Verenigde Staten onherroepelijk is, is niet de persoon van de afgetreden president belangrijk. Belangrijk is het democratisch proces dat tot dit aftreden heeft geleid. Een proces, dat de rechtsgelijkheid van iedere burger voor de wet als inzet had. De afloop van dit proces bevestigt de onvervangbare betekenis van democratie als stelsel van bestuur. Men mag erop hopen, dat de Verenigde Staten na en door deze pijnlijke episode zijn verantwoordelijlce taak in de wereldpolitiek vanuit een herwonnen constitutioneel evenwicht zal kunnen vervullen".

ED VAN THIJN
Voor wie nu nog kennis wil nemen van het commentaar van drs. Ed. van Thijn zal het duidelijk zijn dat de eerste tekst meer partij-politiek bevat „De Nederlandse regering leeft mee dan de versie van de Nederlandse regering. Nader commentaar lijkt ons overbodig.

Van Thijn zei dat hij blij was, dat Nixon „nu eindelijk van het politiek toneel verdwijnt". In zijn commentaar op de mededeling van Nixon heeft drs. Van Thijn vrijdagmorgen gezegd, dat het aftreden van de Amerikaanse president het sluitstuk vormt van het drama-Watergate. ,Het is een moreel dieptepunt in de Amerikaanse geschiedenis". Nader commentaar lijkt ons overbodig.