Digibron.nl

G.S. Noord Holland akkoord met tracé f Almere-spoorlijn

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 11 juli 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

AMSTERDAM — Gedeputeerde staten van Noord-Holland gaan akoord met het door de regering voorgestelde tracé voor de toekomstige imere-spoorlijn. De staten hebben dit meegedeeld in een brief aan de lad voor de waterstaat, die de inspraakprocedure voor de tracévaststel-

ng regelt. Het trace waaraan zowel de regering Is gedeputeerde staten de voorkeur even, buigt ten oosten van Weesp af laar het noorden om op ongeveer 50 aeter van de Hollandse brug het Gooiaeer te kruisen. Gedeputeerde staten vinden het van root belang voor de verbinding van de ichiphotlijn met de Almere-spoorlijn via de zuidelijke ringspoorbaan van imsterdam) dat het station Weesp oor de treinen uit Almere wordt aanedaan, zoals bij dit tracé het geval is. lij merken hierbij echter op dat deze euze wel aantasting van het landchap van de nieuwe Keverdijkse poler met zich meebrengt. Zij gaan er an ook vanuit dat, indien deze route efinitief gekozen wordt, tijdig een landinrichtingsplan voor het betrokken gebied wordt opgesteld.

De staten zijn voorts van mening dat bij het onderzoek naar de geluidshinder die de spoorlijn met zich mee zal brengen niet voldoende rekening is gehouden met de door het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne aanbevolen grenswaarden voor railverkeer. Zij dringen erop aan dat een akoestisch onderzoek wordt ingesteld met de aanbevolen grenswaarden als uitgangspunt.