Digibron.nl

Miljardenhulp

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 1 april 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7 (Buitenland)

De Europese Commissie, ,,dagelijks bestuur" van de EG is van mening dat de geïndustrialiseerde landen een miljard dollar bijeen moeten brengen om de allerarmste landen in de wereld (met een inkomen van minder dan 360 dollar per jaar per hoofd) onmiddellijk hulp te kunnen geven. Ze wil ook een wereldwijd systeem voor de stabilisatie van exportöpbrengsten van de armste landen. De commissie heeft de Europese ministerraad daarover voorstellen toegezonden. Dat heeft de Europese commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, de Fransman Claude Cheysson, donderdag op een persconferentie in Brussel meegedeeld.

Beide onderwerpen moeten aan de orde komen op de Noord-Zuid-Dialoog (de conferentie van rijke en arme landen inzake internationale economische samenwerking) te Parijs, aldus Cheysson. De ministers van buitenlandse zaken van de EG komen begin volgende week In Luxemburg bijeen om te trachten een gezamenlijk ÊG-standpunt voor de Noord-Zuid-Dialoog te bereiken.