Digibron.nl

BLESKENSGRAAF - Het

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 mei 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

dorpshuis in Ottoland krijgt geen extra subsidie voor de geplande uitbreiding. Maandagavond werden voorstellen hiervoor verworpen. Het stichtingsbestuur zal het moeten doen met de 1160 gulden die op grond van een eerder raadsbesluit was toegekend. Tijdens de raadsvergadering werden twee voorstellen besproken. PvdA en VVD wilden ruim 18.(K)0 gulden subsidie geven. De meerderheid van het college wilde echter naast de al toegezegde 1160 gulden nog 10.000 gulden verstrekken. De fracties van de SGP en de RPF wilden het dorpshuis alleen de toegezegde 1160 gulden ge