Digibron.nl

Ander klimaat

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 14 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 21 (Onbekend)

Maar, zo werpen we Hofstede tegen, niettemin creëerde de regeringsdelegatie wel degelijk een opening. Als volumemaatregelen de komende jaren inderdaad leiden tot terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten, kan de ingreep worden verzacht, behoeven de uitkeringen minder omlaag. Die combinatie, volumebeleid intensiveren en bij gebleken succes de kortingen beperken, komt toch aardig in de buurt van wat de vakbeweging wenst? Hofstede: „Maar voor dat volumebeleid heb je de volle

Je hoort het regelmatig: een nietsvermoedende koper koopt een auto en achteraf blijkt dat de kilometerstand niet helemaal klopt. Of zelfs helemaal niet klopt. Het gaat dan om een argeloze koper die door bij voorbeeld een garagehouder ertussen wordt genomen. Maar het kan ook andersom. Het garagebedrijf kan ook worden bedrogen.

Het overkwam de firma Vlot BV, een gerenommeerde autohandel ergens in het zuiden van het land. Vorig jaar kwam deze autohandel in contact met de heer Koops. Deze Koops wist te melden dat hij een schitterende Mercedes te koop had. „Een juweeltje van een waZATERDAG 14 SEPTEMBER 1991