Digibron.nl

Hongersnood bij hoofdstad Zaïre

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 februari 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

BRUSSEL/KINSJASA — Belgische parachutisten treffen de komende dagen voorbereidingen om naar Zaïre te vertrekken. De vele Europese burgers die in dit Afrikaanse land verblijven zijn ernstig bevreesd dat de hongerende lokale bevolking, met name rond de Zaïrese hoofdstad Kinsjasa, binnenkort tot plunderacties zal overgaan. Het vertrek van de Belgische militairen moet volgende week plaatsvinden.

De Belgische premier Paul vanden Boeynants zei dinsdagavond dat het uitsluitend een routine-oefening betreft. ,,In plaats van ze naar Schotland te sturen, gaan onze soldaten naar Zaïre", zei hij en hij voegde eraan toe dat de Belgische militairen zullen samenwerken bij het opleiden van Zaïrische eenheden. Het nieuws van de militaire luchtbrug lekte dinsdagavond in Brussel uit van een ,,vertrouwelijke briefing", waarop de Belgische minister van buitenlandse zaken Henri Simonet hoofdredacteuren van Belgische kranten vertelde dat ongeveer 250 parachutisten naar de basis Kitona, nabij Kinsjasa, worden gezonden ,,ogenschijnlijk voor manoeuvres en in het kader van de Belgische-Zaïrese militaire samenwerking". Uit politieke bronnen in Brussel werd vernomen dat Simonet te kennen gaf dat het besluit was ingegeven door alarmerende berichten dat de hongerlijdende lokale bevolking een gevaar zou kunnen gaan vormen voor de veiligheid van de 30.000 man sterke Europese gemeenschap in het gebied van Kinsjasa. Naar verluidt vertelde Simonet dat een van de taken van de parachutisten is het oprichten van vluchtelingenkampen voor mogelijke hergroepering en evacuatie van de Europese bevolking.

Niet gevraagd

In een communiqué van het Belgische ministerie van buitenlandse zaken werd aangekondigd dat de para's zullen worden vergezeld van een transporteenheid. Simonet maakte later bekend dat Zaïre niet om de interventie van Belgische troepen heeft gevraagd maar dat de Zaïrese president Mobpetoe Sese Seko, tijdens een recent bezoek aan België, om samenwerking vroeg ter verbetering van de efficiency van zijn leger.

De autoriteiten in Kinsjasa hebben dinsdagavond nog berichten van Zaïrese oppositie-groeperingen in Brussel tegengesproken dat zich in de buitenwijken van Kinsjasa al ernstige incidenten hebben voorgedaan, ontstaan door de ontevredenheid van de zwarte bevolking. In recente berichten uit Zaïre echter is de situatie van de lokale bevolking herhaaldelijk als wanhopig omschreven, als gevolg van acute voedseltekorten en een inflatie die vorig jaar de 75 procent bereikte. Vier achtereenvolgende devaluaties tussen oktober en januari zouden de koopkracht van de Zaïrezen met 50 procent hebben doen teruglopen. De minister van Economische zaken van Zaïre, Nyembo Shabani, bevestigde de rampzalige situatie vorige maand toen hij het parlement vertelde: „overal kom je levende skeletten tegen die slechts met lompen zijn bedekt". Hij deelde mee dat zijn ministerie een vijfjarenplan heeft opgesteld om de PRESIDENT MOBOETOE agrarische produktie te stimuleren. Een aantal parlementsleden wees dit als onvoldoende van de hand. „Als in de komende dagen geen voedsel wordt gevonden om de hongerende bevolking te voeden, zou het beter zijn al de kisten te gaan maken om de slachtoffers te begraven", zo zei een parlementslid tijdens een televisiedebat.