Digibron.nl

Bezuiniging

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 20 (Onbekend)

Hèt onderwerp van de laatste tijd is de uitstoot van kooldioxyde (CO2) in de atmosfeer. Niet dat het giftig is, integendeel, er zou biologisch gezien geen leven op aarde mogelijk zijn zonder dit gas. De snelle toename van de hoeveelheid CO2 als gevolg van de verbrandingsprocessen is echter wel bedreigend. Mede door het hogere gehalte aan CO2 warmt de atmosfeer langzaam aan op. Terugdringen van het C02-gehalte kan ook voor de grondstoffenvoorraad gunstig zijn. Je kunt het namelijk terugbrengen door een energiebron te zoeken die weinig of geen CO2 produceert, maar het valt ook te proberen zo efficiënt met de bestaande bronnen om te gaan dat het koolzuurgasgehalte niet verder toeneemt. Het centrum voor energiebesparing en schone technologie in Delft heeft het allemaal eens op een rijtje gezet. En, ja hoor: C02-loze energievoorziening blijkt haalbaar. Daarvoor moeten dan wel de milieuvriendelijke energiemogelijkheden gekoppeld worden. Dat zal overigens heel wat gaan kosten. Daar zullen we aan moeten wennen.