Digibron.nl

Meer aandacht voor geestelijke vervuiling

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 3 mei 1971
Auteur: de toenemende welvaart neemt
Pagina: 3 (Onbekend)

Bij de officiële opening van het nieuwe bedrijfsgeneeskundig centrum in het Botlekgebied heeft de staatssecretaris van volksgezondheid, dr. R.J.H. Kruisinga, gevraagd om grotere aandacht voor de geestelijke vervuiling van het Nederlandse volk, „We doen alles voor de materiële gezondheid van de mensen. Terecht, maar het wordt tijd dat we ons bezorgd maken om de geestelijke volksgezondheid.

Door de toenemende welvaart neemt de geestelijke vervuiling toe, zo meent de staatssecretaris. De agressie en de onverdraagzaamheid onder het Nederlandse volk groeit gestadig. Het aantal gevallen van agressie met .gebruikmaking van vuurwapens in de afgelopen vijf jaar is al vervijfvoudigd (van 55 in 1965 tot 280 in 1970).

Welvaartsbeleid behoort daarom In het geestelijke welzijn van de mensen te worden opgenomen. Dr. Kruisinga deed een beroep op de leiding van het geneeskundig centrum meer aandacht te besteden aan de psycho-hygiënische en de sociaal-hygiënische problematiek van de werknemers in het Rotterdamse havengebied.

Koningin Juliana, prins Bemhard, prins Aschwin en prinses Simone op weg naar de uitvaartdienst te Goor, ter gelegenheid van het overlijden van prinses Armgard. Zaterdag heeft de begrafenis te Detmold plaatsgehad.