Digibron.nl

Ziekenhuis fel tegen aanleg Betuwespoorlijn

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 29 juni 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4 (Regionaal)

DORDRECHT/ZWUNDRECHT — Directie en medische staf van het Drechtsteden Ziekenhuis hebben bij de minister van verkeer en waterstaat ernstig bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de aanleg van de Betuwespoorlijn. Het tracé is in de nieuwste variant in de 'achtertuin' van de locatie Jacobus in Zwijndrecht gepland.

De bezwaren tegen de nieuwe goederenspoorlijn Rotterdam-Duitsland levert volgens het Drechtsteden Ziekenhuis overdag en 's nachts een enorme geluidsoverlast op voor patiënten. „Daarnaast zal de hoge frequentie van de treinloop (elke vier tot vijf minuten een trein) tot een onaanvaardbare situatie leiden, uit het oogpunt van zowel volksgezondheid als ruimtelijke ordening en milieu", aldus de directie in een brief die gisteren naar het ministerie is verzonden.

In het ziekenhuis is men voorts bang dat trillingen die het treinverkeer veroorzaakt de gevoelige ziekenhuisapparatuur kan verstoren. „Diagnosestelling en behandeling wordt daardoor bemoeilijkt of verhinderd". De daarmee gepaard gaande risico's voor de patiënten en de mogelijke schade aan het ziekenhuis vervullen de directie en medische staf met grote zorg.