Digibron.nl

De redactie ontving

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zaterdag 1 januari 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

van de deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland (welk gebied valt daarbuiten?) het verzoek ae aandacht te vestigen op de collecte voor de hulpverlening die op zondag 6 februari a.s. wordt gehouden. Deputaten hebben naast enkele kleine projecten één groot project onder handen, waarvoor zij een beroep op de kerken doen: onderwijs in Suriname, aardbevingsschade te Wonomuljo (Celebes), gereedschappen voor aanleg of verbetering van wegen op Midden-Celebes 笠het landbouwproject op ons zendingsterrein. Graag wil de redactie aan dit verzoek voldoen. Nadere gegevens treft u aan in de publikatie van deputaten in de kerkbladen.